جلد اول مقررات و معيارهاي طراحي و اجراي جزئيات تيپ ساختماني (نشریه شماره 167) به اقلیم و ویژگی های ساختمانی، انواع روش های ساخت و تکنولوژی های صنعتی ، دستی، سنتی و نیمه صنعتی ساختمانی، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربردآنها پرداخته شده است.

دانلود جلد اول مقررات و معيارهاي طراحي و اجراي جزئيات تيپ ساختماني

جلد دوم و سوم این مجموعه را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

جلد دوم جلد سوم

نوشتن دیدگاه