روسازی بدنه اصلی خط آهن است که وظیفه تحمل، انتقال و توزیع بار وارده از چرخ‌های ناوگان به بستر (زیرسازی) را به عهده دارد. مشخصات فنی و عمومی روسازی خطوط بالاستی راه آهن (نشریه شماره ۳۰۱)، که در این بخش ارائه داه ایم دستورالعمل ارائه مشخصات لازم برای طراحی روسازی مناسب و ایمن برای عبور قطار با سرعت از ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است.

نشریه شماره ۳۰۱ بیانگر معیارهای حداقل برای ایمنی است، چنانچه مطالعات خاص و بررسی‌های دقیق‌تر در طراحی روسازی، استفاده از معیارهای بالاتر از معیارهای ارائه شده را نشان می دهد، با ارئه مستندات مربوط به مطالعات و تائید کارفرما می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در تدوین این نشریه سعی شده از مدارک و منابع اتحادیه بین المللی راه اهن ها (UIC) و آیین نامه های معتبر دنیا نظیر AREMA و بعضی آیین نامه های اروپایی با در نظر داشتن معیارهای تجربی کشور تدوین شده است.

این نشریه شامل خطوط راه آهن، ریل، تراورس، بالاست و زیر بالاست، پابند و دستگاه خطوط راه آهن و سوزن می باشد.

🔗دانلود مشخصات فنی و عمومی روسازی راه آهن (نشریه شماره ۳۰۱)

نوشتن دیدگاه