به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب نظان فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، نشریه 280 با عنوان ” مشخصات فنی عمومی راهداری” تدوین گردیده است. راه ساخته شده و تحت بهره‌برداری با گذشت زمان و با توجه به شرایط جوی و طبیعی، حجم آمد و شد، بار محوری وارده و مشخصات فنی اجرایی اولیه، به تدریج فرسوده و خرابی‌هایی در آن پدید می‌آید. بنابراین ضرورت دارد با آغاز بهره‌برداری از هر راهی عملیات نگهداری نیز به صورت مستمر در تمام مدت عمر آن به انجام رسد تا ضمن افزایش عمر راه، از متلاشی شدن راه جلوگیری شود. مشخصات و نحوه نگهداری راه‌ها چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت با عملیات احداث اولیه راه متفاوت است که نشریه شماره ۲۸۰ در این راستا تهیه وتدوین شده است.نشریه شماره ۲۸۰ دارای دوازده فصل به شرح زیر می باشد.

فصل اول: عملیات نگهداری راه

فصل دوم: نگهداری ابنیه فنی

فصل سوم: نگهداری رویه راه

فصل چهارم: نگهداری تجیهزات و علائم ایمنی راه

فصل پنجم: عملیات نگهداری زمستانی راه‌ها

فصل ششم: مدیریت و نگهداری حریم راه

فصل هفتم: نگهداری ویژه و اضطراری

فصل هشتم: اصلاح و بهبود وضعیت هندسی راه

فصل نهم: مدیریت آمار و اطلاعات

فصل دهم: مستندسازی

فصل یازدهم: اماکن و تاسیسات اختصاصی و عمومی راه‌ها

فصل دوازدهم: بهسازی و بازسازی و احیا راه

دانلود نشریه 280 ” مشخصات فنی عمومی راهداری”

نوشتن دیدگاه