ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی آغاز شد. برای دسترسی به صفحه ثبت نام از لینک های زیر استفاده کنید:

🔗دانلود راهنمای ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان

🔗دانلود راهنمای ثبت‌نام آزمون‌‌‌های کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی

🔗دانلود راهنمای ثبت‌نام آزمون صلاحیت کارشناس ماده ۲۷

نوشتن دیدگاه