در پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری به‌علت طولانی‌بودن مدت قرارداد و پیچیده و چند بعدی بودن شروط و توافقات این قراردادها، پیش‌بینی و بررسی کلیه‌ی احتمالات و شرایط و  مفروضات سخت می باشد. فلذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش نویسی از شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری به عنوان الگو تهیه گردید تا فارغ از مسائل کلی پیمان، طرفین قرارداد بتوانند تنها درمورد شروط جزئی‌تر و اختصاصی‌تر(شرایط خصوصی پیمان) توافق کنند. بنابراین به طورخلاصه شرایط عمومی پیمان، شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.

نشریه 4311 دارای سه بخش موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به‌طور خلاصه «پیمان» نامیده می‌شود. شرایط عمومی پیمان به‌عنوان مهم‌ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.

شرایط عمومی پیمان در 5 فصل و 54 ماده به شرح زیر :

فصل اول

 • ماده 1 . پيمان
 • ماده 2. موافقت نامه
 • ماده 3. شرايط عمومي
 • ماده 4. شرايط خصوصی
 • ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
 • ماده 6. كارفرما 
 • ماده 7. پيمانكار
 • ماده 8. مدير طرح
 • ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
 • ماده 10. رئيس كارگاه
 • ماده 11. پيمانكار جزء
 • ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه
 • ماده 15. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

فصل دوم

 • ماده 16. تاييدات پيمانكار
 • ماده 17. كاركنان
 • ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري
 • ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات
 • ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم
 • ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها 
 • ماده 23. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها 
 • ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء 
 • ماده 25.اجراي كار در شب
 • ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه
 • ماده 27.اقامتگاه قانوني

فصل سوم

 • ماده 28. تحويل كارگاه
 • ماده 29. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان
 • تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است
 • ماده 30. تغيير مدت پيمان
 • ماده 31.مديرت اجرا 
 • ماده 32. نظارت بر اجراي كار
 • ماده 33.مهندس ناظر

فصل چهارم

 • ماده 34. تضمين انجام تعهدات
 • ماده35. تضمين حسن انجام كار
 • ماده 36. پيش پرداخت
 • ماده 37. پرداخت ها 
 • ماده 38. پرداخت هاي ارزي
 • ماده 39.تحويل موقت
 • ماده 40.صورت وضعيت قطعي
 • ماده 41. تحويل قطعي
 • ماده 42.مسئوليت هاي دوره تضمين

فصل پنجم.

 • ماده 43. بروز حوادث قهري
 • ماده 44. ممنوعيت قانوني
 • ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده
 • ماده 46. موارد فسخ پيمان
 • ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان
 • ماده 48 . خاتمه پیمان
 • ماده 49 . تعلیق
 • ماده 50 . هزینه تسریع کار،خسارت تاًخیرکار
 • ماده 51. صورتحساب نهایی
 • ماده 52. تسویه حساب
 • ماده 53. حل اختلاف
 • ماده 54. قوانین ومقررات حاکم برپیمان

در ادامه لینک دانلود شرایط عمومی و خصوصی پیمان را با فرمت pdf , word قرارداده ایم:

🔗دانلود شرایط عمومی و خصوصی پیمان (نشریه 4311)

فرمت PDF           فرمت WORD

دانلود اصلاحیه نشریه 4311

نوشتن دیدگاه