سیستم ساختمان‌های پیش‌ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیواره‌های بتن آرمه با بتن سبک‌سازه‌ای

سيستم large panel یا سيستم box type در دسته بندي سيستم های پيش ساخته بتني tilt up قرار مى گيرد. (در اینجا میتوانید درباره سیستم tilt up بخوانید) در اين سيستم، پانل های ديوارى، علاوه بر تحمل بارهاى ثقلى، بارهاى جانبي را نيز به صورت ديوار برشى تحمل مي كند، در نتيجه اين نوع سيستم در دسته بندى سازه ای، يك سيستم ديوار باربر با ديوار برشى است.
بارهاي مرده و زنده از طريق دال های بتن مسلح كف كه ازطريق اتصالات مفصلى يا غلطكى به ديوارها متصل مي باشند، انتقال يافته و ديوارها نيروهای ناشی از بارهای وارده را به شالوده منتقل مي كنند.
سيستم باربرجانبی سيستم پيش ساخته فوق شامل ديوارهاى پيش ساخته بتن مسلح است كه به صورت ديوار برشي عمل مى كند و در برابر نيروهاى برشى ناشى از بارهاى جانبى مقاومت مي كند. در اين سيستم به دليل استفاده از پانل هاى ديوارى براى باربرى ثقلى و اتصالات مفصل مابين كف ها و ديوارها امكان استفاده از سيستم باربرى جانبى از نوع قاب خمشى نيست و تنها سيستم مقاوم دربرابر بارهاى جانبى پانل هاى ديوارى است كه به صورت ديوار برشى در برابر نيروى جانبى مقاومت مى كند.
ازآن جا كه اين سيستم، سيستم،  large panel با به كارگيرى بتن سبك سازهاي و لايه عايق حرارتي در كارخانه ميباشد، لذا به نظر ميرسد ضمن كاهش وزن ديوارها، رفتار مطلوبتري در مقابل انبساط و انقباض را دارا باشد . مصالح اصلي مصرفي در اين سيستم شامل: سيمان، ميلگرد، پوكه صنعتي (پوكه ليكا)، پلي استايرن و گاز طبيعي براي عمل آوري بتن بوده و كليه مصالح در داخل كشور قابل تامين ميباشد. عايق حرارتي ديوارها از طريق استفاده از يك لايه ملات سيمان و پلي استايرن كه در كارخانه به هنگام ساخت ديوارها بر روي لايه بيروني ديوار خارجي اجرا ميشود، تامين ميشود. از آنجاييكه ضريب انتقال حرارت بتن سبك از بتن معمولي كمتر است، لذا به نظر ميرسد كه عايق حرارتي اين سيستم توسط لايه عايق حرارتي سيمان و پلي استايرن به همراه بتن سبك تامين ميشود. اين سيستم در طبقه بندي صرفه جويي زياد در مصرف انرژي قرار داشته و در تمام مناطق ايران قابل استفاده است . مصالح بكار گرفته شده در اين نوع از ساختمان از مقاومت خوبي در برابر آتش سوزي برخوردار هستند. اين سيستم همچنين جوابگوي نياز صدابندي بر اساس مقررات ملي ساختمان ميباشد . اين سيستم در زمينههاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم ساختمان هاي پيش ساخته با ديوار باربر متشكل از سقف و ديواره هاي بتن آرمه با بتن سبك سازه اي

1- طراحى لرزه ای و سازه ای به ترتيب براساس آئين نامه هاى IBC 2003 وACI 318-05 و ويرايش هاى ، بعد آن ها انجام گيرد.

 2-بار زنده در محدوده 400 -250 كيلوگرم بر متر مربع مجاز ميباشد.

3-حداكثر طول دهانه قابل اجرا 5 متر است.

4- كاربرد سيستم در ساختمانهاي مسكوني ميباشد.

 5- رعايت ضوابط كلى شكل پذيرى ويژه بر اساس فصل21 آئين نامه    ACI 318-05 و ويرايش هاى بعد از آن الزامى است.

6- منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.

7- رعايت حداقل و حداكثر مقاومت فشاري به ترتيب  21 و35  مگاپاسكال بر اساس 03-ACI213R و ويرايش هاي بعد از آن براي ساخت بتن سبك الزامي است.

8- طبقات مجاز قابل اجرا حداكثر سه طبقه مسكوني روي پيلوت يا 12 متر از تراز پايه سازه ميباشد.

9- رعايت تنش تسليم فولاد به مقدار 300 و 400 مگاپاسكال در اعضاي سازه اي و حداقل 400 مگاپاسكال در اتصالات غلافي الزامي است.

10-رعايت تمهيدات لازم براي عدم مشاركت ديوارهاي غير سازه اي و تيغه ( ها جداگرهاي ميانقابي) در سختي سازه الزامي است.

11- رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمي مختلف كشور الزامي است.

12- عايقكاري حرارتي جداره هاي خارجي ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان الزامي است.

13- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.

14- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات مي بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين گردد.

15- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه