سیستم های نوین ساختمانی, مقالات

ديوار غيرباربر پانلي سه بعدي ساندويچي

اين پانل از نوع پانل سه بعدي ساندويچي متشكل از يك هسته پلي استايرني منبسط شده كندسوز (خودخاموش شو) و دو لايـه شـبكه مش گالوانيزه مدفون در آن است (پلي اسـتايرن مسـلح شـده) كـه در طرفين با استفاده از روكش رابيتس گالوانيزه و گچ يا سيمان پوشـش داده شده است. طول و ارتفاع اين پانل ها به ترتيب در حـدود 100 و 300 سانتيمتر ميباشد . براي اتصال اين پانل ها به كـف و سـقف از نـاوداني يـا دوبـل نبشي از ورق گالوانيزه سرد نورد شده اسـتفاده مـي شـود كه ابعـاد و نحوه اتصال آنها متناسب با ميزان بارهاي وارد بر ديوار تعيين ميشود . اين سيستم ديواري غيرباربر در مقايسه با سيسـتم هـاي موجـود داراي نوآوري بوده و در اوايل سال 1391،براي آن گواهينامه ثبت اختراع صادر شده است. از مزاياي اين نوع ديوار ميتوان به سبكي، حمل و نقل آسـان و سرعت بالاي اجرا به علت ابعاد بزرگ آن اشاره نمود. سيستم ديواري غيرباربر پانلي سه بعـدي سـاندويچي در مركـز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن به شرط رعايت الزامات فني تدوين شده، براي ساخت ديوارها ي غيرباربر داخلي ساختمان مجاز ميباشد .

الزامات فني سيستم ديواري غيرباربر پانلي سه بعدي ساندويچي

1-اين پانل از نوع پانل سه بعدي ساندويچي متشكل از يك لايه پلي استايرن منبسط شده كندسوز (خودخاموش شو) به ضخامت 10 سانتيمتر و دو لايه شبكه مش گالوانيزه مدفون در آن است كه در طرفين با استفاده از روكش رابيتس گالوانيزه و گچ يا سيمان پوشش داده شده است. به شرط برآورده نمودن الزامات زیر استفاده از اين پانل ها در ساخت ديوارهای تیغه ای غيرباربر داخلي واحدهاي ساختماني مجاز است.

2- تمامي مصالح و اجزاي مورد استفاده در اين سيستم بايد مطابق استانداردهاي ملی ايران و مجموعه مباحث مقررات ملي ساختمان ايران باشد.

3- ديوارهاي ساخته شده با اين نوع پانل ها، بايد طبق ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 11272 و همچنين استانداردها ي 4103 DIN و 8200 BS ،عملكرد مناسب در برابر آزمونه اي ضربه اجسام سخت و نرم را دارا باشند.

4- اتصال اين ديوارهاي غيرباربر به اسكلت سازه اي بايد به نحوي باشد كه ضمن تحمل تمامي بارهاي وارده، سخت ي يا درون صفحه ديوارها مشاركتي در سختي جانبي سازه نداشته باشد. براي تامين اين مشخصات، استفاده از ناوداني يا دوبل نبشي از ورق گالوانيزه سرد نورد شده كه ابعاد و نحوه اتصال آنها متناسب با ميزان بارهاي وارد بر ديوار تعيين ميشود، در اتصال ديوار به كف و سقف ضروري است.

5- تامين مقاومت، يكپارچگي و پايداري ديوار در مقابل بارهاي وارد بر ديوار مانند زلزله مطابق استاندارد 2800 ايران الزامي است.

6- هسته پلي استایرنی پانل ها باید از نوع كندسوز (خودخاموش شو) باشد.

7- لايه پلي استايرن بين واحدهاي مستقل (مانند دو آپارتمان) و همچنين بين طبقات نبايد امتداد داشته باشد و حتماً بايد به وسيله مصالح صلب معدنی غیر قابل اشتعال و یا مصالح آتش بند قطع شود

8- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمانها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختمان الزامي است. با توجه به آزمون موردي صورت گرفته بر روي نمونه اولیه ارائه شده توسط متقاضی این موضوع در صورت استفاده از ضخامت مناسب مصالح و اجراي صحیح (خصوصاً رعايت دقیق اتصال رابيتس گالوانیزه به شبكه مش فلزي در سرتاسر ديوار ) ، قابل حصول است. ارائه اطلاعات دقيق بر روي جزئیات اجرایی مختلف، با انجام آزمون لازم در مرحله گواهينامه فنی امكانپذیر خواهد بود.

9- رعایت مجموعه مباحث مقررات ملي ساختمان ايران در این سیستم در موارد مربوطه الزامي است.

10- پس از راه اندازي خط تولید كارخانه ای برای تایید کیفیت پانل های توليدي و انطباق آنها با مقررات ملي ساختمان ايران، لازم است از این مركز “گواهينامه فنی ” اخذ شود.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *