تک ناظره:

تمام مسئولیت های حرفه ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه، معماری، تاسیسات مبانیبی، تاسیسات برقی و نقشه برداری بر عهده یک نفر مهندس عمران یا مهندس معمار ( شخص حقیقی یا حقوقی) می باشد. تا قبل از شهریورماه 1395و فقط پس از درخواست مالک جهت دریافت کنتور برق و طی شدن مراحل اداری از طریق سیستم ارجاع برق اماکن ، یک نفر مهندس برق جهت کنترل اقدامات انجام شده انتخاب میشد که متاسفانه در بسیاری از موارد به علت اینکه ساختمان ، در مراحل پایانی بود بسیاری از موارد فنی مربوط به تاسیسات نادیده انگاشته میشد. طبق رویه سازمان نظام مهندسی از شهریور ماه 1395 امکان ارجاع آبفا و برق اماکن در مراحل اولیه ساختمان های تک ناظره نیز وجود دارد که تحقق این امر، همت مهندس ناظران ساختمان را در مجاب کردن مالک و ابلاغ دستور جهت انتخاب مهندس برق و مهندس مکانیک از طریق سازمان نظام مهندسی، می طلبد. در این صورت مسئولیت ناظر اصلی نسبت به تاسیسات برقی و مکانیکی کاسته می شود و کنترل کیفی بهتری در اجرای تاسیسات مکانیکی (از جمله: اتصال فاضلاب ساختمان به اگوی شهری، آب باران، اجرای رایزرها، ونت ها، تاسیسات سرمایشی و….) و تاسیسات برقی )از جمله: ارت آسانسور، ارت واحدها، فیوز محافظ جان، سیم کشی و استاندارهای آن و…) انجام خواهد شد.

دانلود نمونه قرارداد شخص حقیقی تک ناظره

چهار ناظره:

مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص ذیربط برعهده 4 نفر(حقیقی یا حقوقی) می باشد . یکی از ناظران پروژه (مهندس عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مکاتبات با مراجع صدور پروانه و… را عهده دار می شود و عنوان ناظر هماهنگ کننده به وی داده می شود.

لازم به توضیح است که در موارد مشتمل بر حضور 1 ناظر از چهار رشته، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

دانلود نمونه قرارداد چهار ناظره

ناظر هماهنگ کننده

بر اساس بند 1-32 مبحث دوم مقررات ملی، ناظر هماهنگ کننده شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارش های مرحله ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذی ربط می باشد.

در شرکت های حقوقی، مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد، ناظر هماهنگ کننده ی شخص حقوقی خواهد بود. همچناین مدیر عامل شارکت حقوقی ضامن تعیین ناظر هماهنگ کننده، مکلف به تعیین سایر ناظرین از مهندسان شرکت که اسامی آنها در پشت پروانه اشتغال درج شده است اعم از هیئت مدیره یا شاغل (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام آن به صورت کتبی به سازمان نظام مهندسی استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.

در ادامه راهنمای عمومی شماره (1) مهندسین ناظر، برخی شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده به اختصار آورده شده است:

 مذاکره با مالک/سازنده/مجری جهت اخذ برنامه زمان بندی اجرایی و تهیه صورتجلسه مربوطه و ابلاغ به دیگر ناظران.

 هماهنگی با مالک/سازنده/مجری و سایر ناظران در خصوص تنظیم قرارداد چهار ناظره به تعداد هریک از طرفین قرارداد، دریافت برگ تعهد نظارت ممهور به مهر از سایر ناظران.

کنترل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و کلوز های لازم برای آن  .هر چند که مطابق بند 12-1-4-1 مبحث دوازدهم، زیر مجموعه”ث ” بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی برقرار گردد.

“توصیه می شود مهندس ناظر، مالک/سازنده/مجری را در مورد بیمه نامه و کلوزهای آن توجیه کند و آگاهی لازم در مورد خطرات عدم وجود بیمه را به آنها بدهد. مفاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بهتر است شامل کلوزهای زیر باشد:

الف- بیمه نامه برای 3 تا 5 کارگر( با توجه به وسعت کار) بدون نام به مدت یکسال.

ب- کلوز پوشش بیمه کارگاهی خارج از ساعات کاری.

 ج- کلوز بیمه مسئولیت پیمانکار های فرعی.

د- کلوز بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و طراح .

ر- کلوز جبران هزینه های پزشکی بدون تعرفه.

ز- کلوز پرداخت بدون رای دادگاه.

س- کلوز مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث.

ش- کلوز افزایش نرخ دیات پس از پایان مدت بیمه نامه.

ص- کلوز پوشش بیمه صدمات جسمانی ناشی از حواد نامرتبط به نوع فعالیت.

ط- کلوز بیمه نامه املاک مجاور به مدت 3 تا 12 ماه (خسارت جانی،مالی و…(.

 کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده یا سازندگان ذی صلاح ، ثبت شده در پروانه یا سازمان نظام مهندسی.

نوشتن دیدگاه