به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1400/01/17 در نامه ای به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی، تعرفه های ناچیز را موجب نابودی  “حرفه مهندسی” خواند و پیشنهاد جایگزین برای عبور از این شرایط ارایه کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این نامه تاکید کرده است: تا زمان تعیین تکلیف مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، جدول شماره 10 مبحث دوم مقررات ملی از طریق متره و برآورد ساختمان های نمونه در هر گروه ساختمانی براساس فهرست بهای سال جاری به روزرسانی و مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400 شود.
متن کامل نامه مهندس خرم به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل است:


«جناب آقای دکتر محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

با سلام،

احتراماً، ضمن سپاس از مساعی و حسن ‏نیت جنابعالی و همکاران محترم در تأیید به هنگام هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400، به استحضار می رساند تعرفه خدمات مهندسی که از طریق به روزرسانی جدول شماره 10 مبحث دوم مقررات ملی بدست می آید به دلیل فقدان مطالعات دقیق این جدول با واقعیت ‏های روز و سایر اسناد موجود در نظام ساخت و ساز کشور مغایرت جدی داشته و موجب تحدید معیشت و دلسردی و ناامیدی گسترده در جامعه مهندسی شده است.
با کمال تأسف طی سال های متمادی گذشته کاهش بودجه‏ های عمرانی کشور موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل مهندسی گردیده و همزمانی این پدیده با تعرفه های ناچیز و غیرقابل دفاع خدمات مهندسی، موجب آسیب‏ های جدی به «حرفه مهندسی» گردیده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا زمان تعیین تکلیف مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، جدول شماره 10 مبحث دوم مقررات ملی از طریق متره و برآورد ساختمان های نمونه در هر گروه ساختمانی براساس فهرست بهای سال جاری به روزرسانی گردیده و مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400 گردد. قبلاً از دستوری که صادر می ‏فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.»

منبع: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان    

نوشتن دیدگاه