رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی از تصویب موضوع «تهیه مبحث شهرسازی» در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان پس از سالها تلاش و کوشش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، عباس وثیق نیا رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی اعلام کرد: در روز 19 اسفند ماه جاری موضوع «تهیه مبحث شهرسازی» در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، پس از سالها تلاش و کوشش این گروه تخصصی به تصویب رسید.

وی گفت: این توفیق که قدم تعیین کننده ای برای الزام آور کردن رعایت اصول شهرسازی در فرآیند ساخت و سازها و فعالیت های ساختمانی است ، امکان دستیابی به سکونتگاههایی شایسته جایگاه انسانی ساکنان این ابنیه و شهرها را ممکن ساخته و امید رسیدن به روندی، از برپایی ساختمان در شهرهایی شایسته حیات مطلوب انسانها در آینده ای نزدیک را به ما نوید می دهد. 
وثیق نیا در پایان اظهارداشت: لازم است از حمایت های مهندس خرم ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی  ساختمان، دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دکتر مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان و اعضای شورای تدوین در این باره صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.   

منبع: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان      

نوشتن دیدگاه