باتوجه به شیوع کرونا از سال 1398، دفتر مقررات ملی ساختمان اعتبار قبولی آزمون های به شرح زیر حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 جهت اخذ پروانه اشتغال بکار تمدید شد.

  • متقاضیان اخذ پروانه اشتغال در رشته های عمران و معماری صرفاً در صلاحیت اجرا در آزمون های آذر 92، خرداد و آبان 93، مرداد 94.
  • متقاضیان اخذ پروانه اشتغال در کلیه رشته های مهندسی در صلاحیت های (نظارت، محاسبات و اجرا) در آزمون های بهمن 94، شهریور و اسفند 95.

نوشتن دیدگاه