کتراک نوعی پودر خاکستری شیمیایی است که برای تخریب انواع سنگ و بتن در صنایع ساختمانی و صنایع معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. کتراک یک ماده منبسط شونده است که حالت انفجاری ندارد و تنها با ایجاد نیروی کشش زیاد بدون تولید گاز و حرارت، موادی را تولید می کند که خاصیت انفجاری دارد.
در ابتدا باید در سطح سنگ یا بتن سوراخ هایی را ایجاد کرد معمولا قطر سوراخ ها ۴۰تا ۵۰ میلی متر می باشد و فاصله بین آنها با توجه به نوع سختی سطح بین ۱۵ تا ۵۰ سانتی متر متغیر خواهد بود. برای استفاده بهتر است عمق و تعداد سوراخها بیشتر باشد تا عملکرد بهتری حاصل گردد. برای سوراخکاری استفاده از کمپرسور و پرفراتور بادی گزینه مناسبی می باشد. اگر قطعه سنگ یا بتن که باید تخریب شود در فضای آزاد قرارداشته باشد یا اطراف آن خالی باشد باید دربرای هر یک متر مکعب از سطح مورد نظر حدود ۶ تا ۱۴ کیلوگرم از پودر کتراک استفاده نماییم. اما در صورتی که سطح مورد نظر مدفون باشد یا اینکه فضای خالی در اطرافش نباشد در حدود ۱۵ تا ۴۵ کیلوگرم ازاین پودر نیاز است. سپس کتراک را با آب و در ظرفی پلاستیکی مخلوط میکنند تا ملاتی شل به دست آید و این ملات را به داخل سوراخ ها تزریق میکنند.
لازم است پس از ریختن این ماده در سوراخ ها با یک سیم نازک هوای مانده در ته سوراخ را خارج کنید تا سوراخ کاملا با مواد پر شود . معمولاً مواد کتراک به نسبت ۳ به ۱ با آب مخلوط می گردد بدین معنی که  ۳ کیلو کتراک با ۱ لیتر آب مخلوط می شود و کامل هم زده شود تا ملاتی یکدست شود. اگر سعی شود مقدار آب اختلاط به کمترین اندازه برسد قدرت انبساط و افزایش حجم تخریب کننده بتن افزایش می یابد و اگر مقدار آب مصرفی از اندازه استاندارد بیشتر شود کتراک افزایش حجم کمی خواهد داشت.


بعد از چند دقیقه که ملات درون سوراخ ته نشین میشود و آب روی سوراخ میماند مقداری پودر گچ روی سوراخها میریزند تا کاملا پر شود و روی آن را آب اسپری میکنند تا سوراخ ها کاملاً پلمپ امکان بیرون زدن گاز کتراک وجود نداشته باشد . در بعضی موارد با تکه هایی از چوب به جای گچ و آب برای پوشاندن سوراخ استفاده میکنند.

نوشتن دیدگاه