برای تسهیل و هماهنگی هرچه بهتر بخش های مختلف پروژه و همینطور حل سریعتر چالش های حوزه ساخت و ساز ارائه مدلی از اطلاعات پروژه اعم از روند مدیریت ساخت، مشخصات فنی و فیزیکی عناصر پروژه، مدلسازی معماری، سازه و تاسیسات، هزینه، زمان، امری ضروری است

این نیاز سبب به روی کار آمدن تکنولوژی با عنوان مدلسازی اطلاعات ساختمان یا  BIM(Building Information Modeling) شد . به طور کلی نرم افزارهای BIM به نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی و مشخصات مربوط به آن، با اضافه کردن بعد چهارم یعنی زمان و بعد پنجم یعنی هزینه(محاسبات متره و برآورد پروژه)، بعد ششم یعنی آنالیز انرژی ، بعد هفتم بهره برداری یعنی مدیریت تسهیلات ساختمان به مدلسازی می پردارند و ضمن نمایشی از ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی ساختمان، فرآیند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان را  نیز مدل می کنند. و همچنین باتوجه به وجود اطلاعات دقیق از تمام اجزای مدل امکان پیش بینی هزینه پروژه و بهبود وارتقا به وجود می آید. امکان متره دقیق تمام تأسیسات و اجزای سازه ای و معماری ساختمان به وجود می آید و و با توجه به هرگونه تغییر در نقشه ها یا مشخصات با تجه به ارتباط و هماهنگی بخش های مختلف باهم، می توان به سرعت این تغیییر را در همه ابعاد پروژه مشاهده نمود.

برنامه‌ریزی تجهیز کارگاه یکی از موضوعات مهم در رابطه با مدیریت سایت اجرای پروژه می‌باشد که تأثیر بسزایی روی موفقیت کلی پروژه خواهد داشت. به کمک BIM، مدیر پروژه و پیمانکار می‌توانند در مورد بررسی وسایل کمکی موجود و پیشنهادی، مسیرهای دسترسی، روش‌های تخلیه کارگاه در مواقع خطر و مسائل ایمنی، برنامه‌ریزی گود برداری و شمع بندی، تعیین موقعیت جرثقیل و بالابرها، تعیین محل‌های دپوی مصالح، نحوه جمع‌آوری آب سطحی و… تصمیم‌گیری کنند. برای این کار، تعدادی سناریو در نظر گرفته شده و در صورت تأیید یکی از آنها، پیمانکار نتیجه کار را به اطلاع دست اندر کاران پروژه و در صورت لزوم، همسایه‌های پروژه خواهد رساند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های BIM توانایی تشخیص تداخل اجزای ساختمانی است. ویژگی تشخیص تداخل، شناسایی، مشاهده و گزارش‌دهی تداخل بین اجزاء و سیستم‌های مختلف را در مدل سه بعدی امکان‌پذیر می‌سازد. یک مثال در این مورد، گزارش عبور یک تیر سازه‌ای از کانال و لوله‌های تأسیساتی، توسط BIM است. با این قابلیت، هر گونه تداخل بین اجزای تأسیساتی و سازه‌ای با یکدیگر یا با بخش معماری قبل از کارگاه و در مدل BIM شناسایی می‌شوند. گزارش‌های بسیاری از پیمانکاران در رابطه با شناسایی این تداخل‌ها قبل از اجرا ثبت شده‌است. بدیهی است شناسایی تداخل اجزاء قبل از شروع عملیات ساخت، منجر به صرفه جویی زمانی و هزینه‌ای بسیاری خواهد شد. یکی از نتایج ملموس آن، کاهش شدید RFI (تقاضای اطلاعات و نامه نگاری  بین پیمانکار و طراح، به دلیل اشکالات نقشه‌ها در حین اجرا) تا حدود ۸۰٪ می‌باشد.

BIM  نرم افزارهایی را نیز شامل می‌شود که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.

نوشتن دیدگاه