مجوز اضافه اشکوب به مجوز ساخت اضافه طبقه بر روی طبقات موجود گویند که در مواردی خاص این مجوز صادر میگردد. ساخت اضافه طبقه، توسعه بنا در ارتفاع می باشد که در واقع به طبقه جدید و شهرداری ملک مورد نظر  بستگی دارد. شهرداری در سال‌های اخیر سخت‌گیری بیشتری برای صدور مجوز اضافه اشکوب داشته است. تبصره‌هایی در این بین وجود دارد که متقاضیان با کمک گرفتن از آن‌ها درخواست خود را می‌توانند ارائه دهند.

 • در اولین مرحله باید مقاومت سازه‌ای ساختمان برای ساخت طبقه جدید بررسی شود و گواهی  مقاوم سازی و استحکام بنا صادر شود.
 • تخصیص پارکینگ به تعداد واحدهای اضافه شده یکی دیگر از شروط صدور این پروانه است.
 • رعایت اصلاحات ضوابط طرح تفصیلی و تراکم مجاز پهنه طبق این طرح و همینطور رعایت درز اتقطاع از دیگر شرایط صدور پروانه اضافه اشکوب است.
 • محاسبات فنی ساختمان و اجرای آن مطابق با آخرين ويرايش آيين‌نامه‌های طراحی و مقررات ملی ساختمان و آيين‌نامه زلزله (۱۸۰۰) در زمان درخواست تكميل ساختمان باشد.
 • تطابق با آخرين ويرايش آيين‌نامه‌های مذكور مندرج در بند “ب” صدرالذكر توسط مهندسين ذيصلاح حقيقی يا حقوقی (محاسب) دارای اجازه معتبر به‌ صورت رسمی تأييد شود.
 • نقشه های معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دوباره باید بازبینی شود.

در ابتدا شورای اسلامی شهر تهران ساخت طبقه اضافی یا اضافه اشکوب را تحت هر حالتی ممنوع اعلام کرده بود، اما مصوبه آن ها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردید و اعلام کرد مناطق می‌توانند ضمن تشکیل کمیسیونی متشکل از معاون شهرسازی و معماری، رئیس صدور پروانه، رئیس نظارت فنی، رئیس طرح تفصیلی و نماینده حوزه معاونت شهرسازی و معماری با توجه به اختیارات قانونی و ضوابط مشخص شده  نسبت به صدور مجوز اضافه اشکوب اقدام نمایند.

 مراحل درخواست اضافه اشکوب

همانطور که گفتیم صدور پروانه اشکوب به شهرداری منطقه مورد نظر بستگی دارد.

 • در مرحله اول صاحب خانه و یا سازنده و یا نماینده قانونی باید با در دست داشتن سند مالکیت خانه و همچنین اصل و فتوکپی شناسنامه تقاضای صدور مجوز اضافه اشکوب را به شهرداری تسلیم کند.
 • در مرحله بعدی با در اختیار داشتن مدارک مورد نیاز به واحد تاییدیه استحکام ساختمان شهرداری رفته تا پرونده‌ای در این واحد تشکیل شود.
 • پرونده تشکیل شده به سازمان نظام مهندسی کشور جهت بررسی استحکام سازه‌ای بنا ارجاع داده می‌شود.
 • در مرحله بعدی کارشناسان مربوطه پس از بازبینی ساختمان خلاصه پرونده را ثبت می‌کنند و سپس در بخش بازدید فنی ساختمان در مورد مساحت، عرض کوچه، وضعیت ملک و معبر و حدود اربعه کارشانسی صورت می‌گیرد.
 • بعد از اتمام بررسی های مورد نیاز توسط کارشناسان، در مورد وضعیت استحکام سازه‌ای ساختمان نظر نهایی داده می شود.
 • در مرحله بعد تمام نقشه‌های ارائه شده به شهرداری توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در صورتی که از سمت گذر بالکنی وجود داشته باشد، شهرداری از اداره برق استعلام می‌گیرد و پس از دریافت مجوز از آن‌ها به ادامه مراحل می‌پردازد.
 • در مرحله بعد عوارض ساختمانی و نوسازی محاسبه شده و مبلغی برای سازنده تعیین می گردد که درخواست کننده موظف است برای طی شدن ادامه مراحل کاری خود، عوارض را پرداخت کند.
 • مرحله‌ی بعدی مربوط به تنظیم فرم بیمه و پرداخت مبلغ تعیین شده است.
 • پس از طی کردن این مراحل پیش‌نویس ساخت طبقه اضافی تنظیم می‌گردد. در نهایت با طی کردن مراحل شماره گذاری و ثبت در دبیرخانه مجوز نهایی صادر می‌شود.

نوشتن دیدگاه