مقالات, مقالات قراردادی

آشنایی با ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

طرح های سرمایه گذاری، طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خود تخصیص داده اند. نیاز به بهره برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین، موجب شده است که نیاز به استفاده از روش های اجرای دیگری به غیر از روش اجرای متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجرای متعارف، مهندس مشاور، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی، و مقادیر مشخص کار، در مناقصه شرکت میکنند

روش طرح و ساخت، یکی از روشهای اجرایی دیگر یا غیر متعارف است. این روش برای اجرای طرح یـا پـروژه کـه طبـق آن، طراحـی ( تمـام یـا بخـشی از طراحی پایه ، وطراحی تفصیلی ) ، تامین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آنها ، ساختمان ، نصب ، راه اندازی، آزمایشهای کارایی و سایر خدمات جنبی مربوط به آنها ، به صورت توأم توسط یـک پیمانکـار طـرح وساخت انجام میشود.این روش ، خود به زیر روش های دیگری تقسیم میشود. در روش های طرح و ساخت، مسئولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما ،و ضوابط مقرر با یک پیمان، به پیمانکار واگذار میشود.

باید توجه داشت که به کارگیری روش اجرای طرح و ساخت، با در نظر گرفتن جنبه های مختلف و مساعد بودن شرایط و رعایت صرفه و صلاح دولت، انجام شود. از ویژگی های عمده این روش اجرا، نیاز به کوتاه کردن زمان، و انتقال برخی ریسک ها و مسئولیت ها از دستگاه اجرایی به پیمانکار (که ممکن است مستلزم هزینه بیشتری برای کارفرما گردد) ، و قطعیت دادن به تاریخ تکمیل طرح و مبلغ پیمان است.

 به کارگیری این روش، پیش نیازهایی دارد که از جمله آنها، توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه (کم بودن ناشناخته های طبیعی یا قطعی بودن گستره یا اجزای طرح)، قطعی بودن تامین اعتبارمورد نیاز، اطمینان به وجود پیمانکاران توانمند وقابل اطمینان، و توانمندی مدیریت دستگاه اجرایی، در اجرای این نوع از روش اجراست. شماری از دستورالعمل های این مجموعه، از نوع گروه سوم است. علت این امر، تنوع طرحهاست و بنابراین، نمیتوان ضابطه ای عمومی برای آنها تعیین کرد. از این رو سعی شده است تا محدودیتی برای بهره گیری از متون کاملتر احتمالی، برای عوامل دست اندر کار ایجاد نشود برای تکمیل مجموعه ضوابط طرح و ساخت، به ویژه در رشته های مختلف، دستورالعمل های دیگری نیز مورد نیاز است که با گسترش به کارگیری این روش اجرا در کشور و کسب تجربه های اجرایی، نسبت به تهیه آنها اقدام خواهد شد . در طرح های صنعتی، با تشخیص دستگاه اجرایی، از ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت، در پروژه های صنعتی استفاده میشود.

تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت به شرح زیر است

لف ـ رشته ساختمان، شامل تخصص های

 : -1 ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

 . -2 ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی .

-3 معماری داخلی.

4 نوسازی و احیای بافتهای فرسوده شهری

 -5 مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمانهای موجود

 ب ـ رشته آب، شامل تخصص های

 •   سدسازی و سازه های آبی
 • شبکه های آبیاری و زهکشی
 • تاسیسات آب و فاضلاب
 • حفاظت و مهندسی رودخانه
 • تونل و سازه های زیرزمینی
 • مقاوم سازی

پ ـ رشته راه و ترابری، شامل تخصص های

 • راه سازی
 • پل و تونل سازی
 • حمل و نقل ریلی
 • فرودگاه سازی
 • بندرسازی
 • مقاوم سازی

 ت ـ رشته کشاورزی شامل تخصص های

 • کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
 • شیلات و آبزیان
 • فضای سبز
 • آبیاری تحت فشار

 ث ـ رشته آثار تاریخی و فرهنگی شامل تخصص های

 • پژوهش های فرهنگی و تاریخی
 • مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
 • معرفی
 •  مقاوم سازی

ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (EPC) غیر صنعتی  به شرح زیر می باشد که برای دانلود آن می توانید از لینک زیر استفاده کنید

دانلود ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *