عملیات بازیافت سرد آسفالت که راه حل مناسبی برای اصلاح، تقویت و ترمیم انواع خرابی‌ها و آسیب دیدگی‌های سطحی و سازه‌ای آسفالتی به شمار می رود، شامل کندن، شخم زدن، تراشیدن و خرد کردن مصالح لایه آسفالتی با یا بدون قشرهای اساس و زیر اساس موجود می شود. مصالح آسفالتی بعد از فراوری مجدد و اختلاط با مواد قیری نظیر امولسیون های قیری یا کف قیر، با موادی مانند سیمان، آهک یا خاکستر بادی و در صورت لزوم مصالح سنگی جدید، در دمای محیط و بدون استفاده از حرارت و به تولیدمحصولی جدید می انجامد که در سطح پخش و متراکم می‌شود. این قشر معمولاً به تناسب شرایط ترافیکی محور با بتن آسفالتی یا آسفالت سطحی روکش می‌شود.

از مخلوط‌های بازیافت سرد عمدتاً به عنوان لایه میانی در بهسازی روسازی‌های آسفالتی و یا قشر اساس تثبیت شده با قیر در نوسازی‌ها استفاده می‌شود. لازم به ذکر است خرابی و آسیب دیدگی ناشی از تورم و انبساط و حساسیت مصالح لایه روسازی و زیرسازی در مقابل یخبندان برای بازیافت سرد گزینه مناسبی محسوب نمی‌شود.‌همچنین در شرایطی که CBR خاک بستر روسازی کمتر از ۳ درصد باشد استفاد‌ه از بازیافت سرد توصیه نمی‌شود. زیرا مصالح تثبیت شده با ضخامت‌های معمول ۳۰-۲۵ سانتیمتر با روش بازیافت سرد بر روی زیرسازی ضعیف را نمی‌توان متراکم کرد.

انوع بازیافت سرد آسفالت

بازیافت سرد آسفالت به دو روش درمحل یا کارخانه‌ای انجام می‌شود.

بازیافت درمحل

در این روش تمامی عملیات بازیافت در محل پروژه انجام می‌گیرد و طی آن بخشی یا تمامی لایه آسفالتی و لایه‌های غیر چسبنده روسازی موجود، مطابق ضخامتی که در نقشه‌های اجرایی نشان داده شده تراشیده و خرد می‌شوند. سپس این مصالح دانه بندی شده و مواد قیری و هیدرولیکی به آن افزوده و محصول تولید شده در سطح راه پخش و متراکم می‌شود. تمام این عملیات در محل و به طور مداوم به کمک یک سری ماشین آلات انجام می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان تا عمق ۳۰ سانتیمتر از روسازی موجود را مورد بهسازی قرار داد.

بازیافت کارخانه‌ای

در این روش مصالح برداشت شده از روسازی به یک کارخانه آسفالت مرکزی حمل و بعد از فراوری و تغذیه مصالح به کارخانه و تولید محصول بدون استفاده از حرارت و در دمای محیط و حمل به محل مصرف، پخش و کوبیده می‌شود.

کارخانه‌های آسفالت مرکزی جهت عملیات بازیافت سرد باید که مجهز به ماشین آلات و وسایل مختلفی از جمله سنگ شکن، تسمه نقالع با سیلوهای تغذیه مصالح خرده آسفالتی، سیستم مکانیزه و دقیق جهت افزودن آب به مخلوط در شرایط مصرف کف قیر یا امولسیون قیر و مواد مضاف هیدرولیکی و شیمایی ، سیلوی ذخیره آسفالت و سایر دستگاه‌های مورد نیاز باشد. از روش کارخانه‌ای در شرایطی استفاده می‌شود که حجم مصالح بازیافتی بستیر زیاد بوده یا برای تهیه مخلوط‌، کنترل دقیقی در تمامی مراحل تولید آسفالت مورد نظر باشد.

برای روسازی‌هایی که خرابی آنها از مصالح غیر آسفالتی مرطوب به وجود آمده که ناشی از عدم تخلیه آب و زهکشی نامناسب باشد، یا در شرایطی که مصالح ریزدانه بستر روسازی موحب کاهش کیفیت سازه‌ای و زهکشی مصالح روسازی شده است. برای بازیافت سرد درجا مناسب نیست. ولی از طریق بازیافت سرد کارخانه‌ای می‌توان این لایه‌ها را بعد از برداشت لایه‌های آسفالتی جمع آوری و با مصالح مرغوب جایگزین نمود.

مراحل اجرای عملیات بازیافت سرد آسفالت

اغلب قبل از شروع عملیات بازیافت نیاز به برداشتن و آسفالت تراشی بخشی از لایه‌های روسازی موجود وجود‌ دارد. این کا‌ر به این دلیل انجام می‌شود که رقوم نهایی عملیات بازیافت با نقاط موجود در مسیر از قبیل جوی‌های آب، پیاده‌روها، شبکه جمع آوری آب‌های سطحی‌، تقاطع‌ها و پل‌های موجود در مسیر مطابقت نماید و در عین حال امکان انجام عملیات بازیافت طبق ضخامت‌های تعیین شده در طرح فراهم باشد.

عموماً وسایل و دستگاه هایی که جهت پخش و کوبیدن آسفالت بازیافت سرد درمحل و کارخانه‌ای به کار می‌رود مشابه دستگاه‌های مورد استفاده جهت آسفالت گرم است. د‌ر برخی راه‌های کم ترافیک نظیر راه‌های فرعی و روستایی می‌توان عمل پخش مصالح بازیافتی را با گریدر انجام داد و برا‌ی متراکم کردن آن نیز از غلتک‌های سبک استفاده کرد. و برای حصول نتیجه مطلوب عمل پخش و تراکم را د‌ر چند لایه با ضخامت‌های کمتر اجرا نمود. ا‌ز سوی دیگر در راه‌های با اهیمت بالا و در مواقعی که ضخامت لایه‌های بازیافتی در محل زیاد باشد استفاده از غلتک‌های سنگین مخصوص فلزی مورد نیاز است. د‌ر عملیات آسفالت بازیافت سرد اصولاً مرحله پخش اولیه مخلوط نیز توسط دستگاه بازیافت صورت می‌گیرد. در دستگاه‌های یک بخشی که عملیات پخش از دقت کافی برخوردار نیست اینکار ممکن است پس از اتمام کار بازیافت به کمک دستگاه‌های مناسب نظیر گریدرهای پیشرفته انجام گیرد تا رقوم نهایی زمین با تراز پروفیل‌های طولی و عرضی منطبق شود.

نوشتن دیدگاه